สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   32  
2 Oct 2020   38  
3 Oct 2020   32  
4 Oct 2020   32  
5 Oct 2020   54  
6 Oct 2020   35  
7 Oct 2020   26  
8 Oct 2020   33  
9 Oct 2020   35  
10 Oct 2020   21  
11 Oct 2020   28  
12 Oct 2020   33  
13 Oct 2020   20  
14 Oct 2020   28  
15 Oct 2020   41  
16 Oct 2020   24  
17 Oct 2020   19  
18 Oct 2020   35  
19 Oct 2020   32  
20 Oct 2020   21  
21 Oct 2020   28  
22 Oct 2020   31  
23 Oct 2020   27  
24 Oct 2020   6  
25 Oct 2020   0  
26 Oct 2020   0  
27 Oct 2020   0  
28 Oct 2020   0  
29 Oct 2020   0  
30 Oct 2020   0  
31 Oct 2020   0