สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   0  
2 Sep 2020   0  
3 Sep 2020   0  
4 Sep 2020   0  
5 Sep 2020   0  
6 Sep 2020   0  
7 Sep 2020   0  
8 Sep 2020   0  
9 Sep 2020   0  
10 Sep 2020   0  
11 Sep 2020   0  
12 Sep 2020   0  
13 Sep 2020   0  
14 Sep 2020   0  
15 Sep 2020   0  
16 Sep 2020   0  
17 Sep 2020   0  
18 Sep 2020   0  
19 Sep 2020   0  
20 Sep 2020   0  
21 Sep 2020   0  
22 Sep 2020   0  
23 Sep 2020   27  
24 Sep 2020   35  
25 Sep 2020   33  
26 Sep 2020   35  
27 Sep 2020   26  
28 Sep 2020   21  
29 Sep 2020   36  
30 Sep 2020   27