สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   24  
2 Jul 2021   27  
3 Jul 2021   39  
4 Jul 2021   30  
5 Jul 2021   36  
6 Jul 2021   53  
7 Jul 2021   61  
8 Jul 2021   53  
9 Jul 2021   45  
10 Jul 2021   45  
11 Jul 2021   48  
12 Jul 2021   65  
13 Jul 2021   50  
14 Jul 2021   56  
15 Jul 2021   40  
16 Jul 2021   32  
17 Jul 2021   50  
18 Jul 2021   47  
19 Jul 2021   64  
20 Jul 2021   55  
21 Jul 2021   34  
22 Jul 2021   46  
23 Jul 2021   34  
24 Jul 2021   43  
25 Jul 2021   37  
26 Jul 2021   45  
27 Jul 2021   30  
28 Jul 2021   37  
29 Jul 2021   26  
30 Jul 2021   30  
31 Jul 2021   34