สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   18  
2 Sep 2021   26  
3 Sep 2021   50  
4 Sep 2021   39  
5 Sep 2021   44  
6 Sep 2021   37  
7 Sep 2021   46  
8 Sep 2021   39  
9 Sep 2021   166  
10 Sep 2021   62  
11 Sep 2021   47  
12 Sep 2021   50  
13 Sep 2021   45  
14 Sep 2021   35  
15 Sep 2021   31  
16 Sep 2021   24  
17 Sep 2021   21  
18 Sep 2021   27  
19 Sep 2021   21  
20 Sep 2021   26  
21 Sep 2021   30  
22 Sep 2021   23  
23 Sep 2021   42  
24 Sep 2021   26  
25 Sep 2021   23  
26 Sep 2021   16  
27 Sep 2021   28  
28 Sep 2021   31  
29 Sep 2021   20  
30 Sep 2021   26