สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   34  
2 Jan 2021   24  
3 Jan 2021   10  
4 Jan 2021   17  
5 Jan 2021   23  
6 Jan 2021   41  
7 Jan 2021   37  
8 Jan 2021   28  
9 Jan 2021   32  
10 Jan 2021   27  
11 Jan 2021   28  
12 Jan 2021   25  
13 Jan 2021   34  
14 Jan 2021   39  
15 Jan 2021   28  
16 Jan 2021   20  
17 Jan 2021   25  
18 Jan 2021   30  
19 Jan 2021   26  
20 Jan 2021   19  
21 Jan 2021   21  
22 Jan 2021   21  
23 Jan 2021   21  
24 Jan 2021   21  
25 Jan 2021   21  
26 Jan 2021   11  
27 Jan 2021   27  
28 Jan 2021   22  
29 Jan 2021   26  
30 Jan 2021   27  
31 Jan 2021   18