สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   13  
2 Feb 2021   24  
3 Feb 2021   21  
4 Feb 2021   21  
5 Feb 2021   20  
6 Feb 2021   21  
7 Feb 2021   19  
8 Feb 2021   21  
9 Feb 2021   37  
10 Feb 2021   26  
11 Feb 2021   27  
12 Feb 2021   33  
13 Feb 2021   22  
14 Feb 2021   30  
15 Feb 2021   22  
16 Feb 2021   33  
17 Feb 2021   28  
18 Feb 2021   36  
19 Feb 2021   29  
20 Feb 2021   54  
21 Feb 2021   11  
22 Feb 2021   21  
23 Feb 2021   32  
24 Feb 2021   27  
25 Feb 2021   26  
26 Feb 2021   25  
27 Feb 2021   29  
28 Feb 2021   22