สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   28  
2 Apr 2021   33  
3 Apr 2021   20  
4 Apr 2021   34  
5 Apr 2021   31  
6 Apr 2021   24  
7 Apr 2021   36  
8 Apr 2021   28  
9 Apr 2021   35  
10 Apr 2021   26  
11 Apr 2021   37  
12 Apr 2021   30  
13 Apr 2021   22  
14 Apr 2021   32  
15 Apr 2021   26  
16 Apr 2021   40  
17 Apr 2021   38  
18 Apr 2021   28  
19 Apr 2021   43  
20 Apr 2021   59  
21 Apr 2021   41  
22 Apr 2021   46  
23 Apr 2021   34  
24 Apr 2021   30  
25 Apr 2021   47  
26 Apr 2021   35  
27 Apr 2021   34  
28 Apr 2021   31  
29 Apr 2021   48  
30 Apr 2021   42