สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   56  
2 May 2021   46  
3 May 2021   36  
4 May 2021   29  
5 May 2021   27  
6 May 2021   20  
7 May 2021   26  
8 May 2021   36  
9 May 2021   29  
10 May 2021   33  
11 May 2021   34  
12 May 2021   34  
13 May 2021   32  
14 May 2021   44  
15 May 2021   38  
16 May 2021   36  
17 May 2021   36  
18 May 2021   38  
19 May 2021   25  
20 May 2021   33  
21 May 2021   31  
22 May 2021   38  
23 May 2021   34  
24 May 2021   36  
25 May 2021   45  
26 May 2021   26  
27 May 2021   22  
28 May 2021   35  
29 May 2021   31  
30 May 2021   24  
31 May 2021   24