สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   30  
2 Jun 2021   28  
3 Jun 2021   30  
4 Jun 2021   27  
5 Jun 2021   15  
6 Jun 2021   23  
7 Jun 2021   34  
8 Jun 2021   21  
9 Jun 2021   25  
10 Jun 2021   24  
11 Jun 2021   50  
12 Jun 2021   37  
13 Jun 2021   22  
14 Jun 2021   18  
15 Jun 2021   26  
16 Jun 2021   27  
17 Jun 2021   40  
18 Jun 2021   23  
19 Jun 2021   29  
20 Jun 2021   26  
21 Jun 2021   27  
22 Jun 2021   27  
23 Jun 2021   27  
24 Jun 2021   23  
25 Jun 2021   32  
26 Jun 2021   22  
27 Jun 2021   29  
28 Jun 2021   30  
29 Jun 2021   28  
30 Jun 2021   36