สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 783  
Feb 2021 730  
Mar 2021 865  
Apr 2021 1038  
May 2021 1034  
Jun 2021 836  
Jul 2021 1219  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0