สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 1026  
Feb 2024 1010  
Mar 2024 1153  
Apr 2024 1238  
May 2024 1284  
Jun 2024 1393  
Jul 2024 768  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0