สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 49844  
2019 36  
2020 2796  
2021 12886