สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2018 0  
Feb 2018 0  
Mar 2018 0  
Apr 2018 2352  
May 2018 40443  
Jun 2018 167  
Jul 2018 761  
Aug 2018 1337  
Sep 2018 1275  
Oct 2018 1135  
Nov 2018 1826  
Dec 2018 548