สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 0  
Feb 2020 0  
Mar 2020 0  
Apr 2020 0  
May 2020 0  
Jun 2020 0  
Jul 2020 0  
Aug 2020 0  
Sep 2020 240  
Oct 2020 917  
Nov 2020 902  
Dec 2020 737