สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 783  
Feb 2021 730  
Mar 2021 865  
Apr 2021 1038  
May 2021 1034  
Jun 2021 836  
Jul 2021 1316  
Aug 2021 5331  
Sep 2021 1119  
Oct 2021 1026  
Nov 2021 1024  
Dec 2021 1111